Skip to content

Kontorhoteller vokser med 5% årligt !! – Artikel om Kontorhoteller

Estate Magasin skriver i en Artikel om Kontorhoteller at der idag findes 170 Kontorhoteller i Danmark.

Artiklen der er følges op af en Artikel i Jyllands Posten beskriver samtidig hvad det koster at bo i et traditionelt kontorlejemål contra et kontor i et kontorhotel. Her er der nok mange der bliver overrasket over det resultat.

I artikelen gennemgår de undersøgelser fra flere kilder der har beregnet hvad det koster at bo i et eget kontorlejemål: 6,000 – 7,000 kr. pr. måned pr. ansat !!

Nedenfor kan læses enkelte udrag.

– “De seneste år har væksten i Danmark ligget omkring 5 procent, og der er kommet 1-2 nye til hvert år. De seneste 10 år er der etableret kontorhoteller i de fleste større danske byer.”

– “Lejerne er typisk designere, konsulenter eller virksomheder i servicebranchen, men man kan støde på alle typer og stør- relser. Fælles for dem er, at de ikke øn- sker kapitalbinding i eksempelvis møbler, mødelokaler, vedligeholdelse og   vikarer. Generelt er der en trend mod at ville dele mødelokaler, kantine og lignende.”

– “Brinks typiske kunde er en virksomhed, der har eksisteret i mange år og er parat til at outsource de funktioner, der ikke er dens kernekompetence.”

-“Mere end bare husleje – Hvert år udarbejder det engelske kon- sulenthus Actium Consult en undersø- gelse, Total Oce Cost Survey, af det engelske kontormarked, hvor de ser på de samlede omkostninger ved at have et kontor.”

-“Attraktivt for de fleste virksomheder – En almindelig virksomhed kan spare 15-35 procent på at ”bo” i et kontorhotel i forhold til et traditionelt kontor. Udover de delte lokaler er der besparelser at hente ved for eksempel ikke at skulle bruge tid på at tage stilling til mindre væsentlige ting som småreparationer, investering i og vedligeholdelse af IT samt indkøb af diverse til kontorhold mv., der hurtigt kan fylde meget af ledelsens tid i små virksomheder, siger Jakob Dalhof.”

EstateMagasin om kontorhotel