Skip to content

Facilities Management skaber værdi – Tips til Kontordriften

Der er en glimrende artikel om hvodan man kan skabe værdi ved Facility Management.

Facilities Management: Værdiskaber eller en udgift?

En arbejdsplads koster omkring 6.000,- pr. måned uanset om arbejdspladsens indretning og tilknyttede services bidrager positivt til bundlinjen. Virksomheder, der anvender Facilities Management aktivt, opnår væsentlig mere produktiv værdi og har ikke bare udgifter til arbejdspladser.

FM3 skriver i en indlæg om hvorfor det er vigtigt at fokusere på områder der skaber værdi for en virksomhed.

Her kommer lidt af hovedpunkterne:

“Rammerne for medarbejderne kommer ikke af sig selv – der skal en indsats til. FM bidrager gennem sit arbejde med megen værdiskabende viden, aktivitet og erfaring i forbindelse med indretning af arbejds- pladserne og organisering af services så som reception, kantine, mødefaciliteter, office-supply og sikkerhed.

I mit daglige virker oplever jeg, at virksomheder, der tager Facilities Management of Facility Service alvorligt, enten med ekstern rådgivning eller med egen FM-afdeling får væsentlig mere værdi ud af FM-funktionen.”

“Facilities Management (FM) handler netop om at forbedre bundlinjen gennem at anvende fysiske rammer og services som et ledelses- mæssigt og strategisk redskab. Et redskab der understøtter kerneforretningen, skaber bedre produktivitet, giver mere tid til det væsentlige og trivsel for medarbejderne, så organisationens mål nås.

Hvad koster det at drive sit kontor ? og hvor meget plads skal der bruges i et traditionelt kontorlejemål ?

En arbejdsplads koster omkring 6.000,- pr. måned uanset om arbejdspladsens indretning.

Du kan læse mere om hvordan du optimerer din drift at dit kontor på denne blog: